Trendonderzoek (pagina in onderhoud)

 

De veranderingen op de arbeidsmarkt gaan snel en hebben niet alleen gevolgen voor de context en de inhoud van de beroepen, maar ook voor het aantal beroepsbeoefenaars. Eén van de wettelijke taken van SBB is om zorg te dragen voor een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven. Om hieraan bij te dragen is het van belang om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

SBB wil met trendonderzoek achterhalen wat de ontwikkelingen betekenen voor het opleiden van vakmensen in het beroepsonderwijs. De ‘Deel je kennis community’, maar ook desk research en expert interviews zijn onderdelen van het trendonderzoek.

 Trendonderzoek geeft input voor o.a. besluitvorming over:
·       Aanpassingen kwalificatiedossiers
·       Vraagstukken die leven bij de sectorkamer/ marktsegmenten
·       Trendrapportages (sectorkamerrapportage)
·       Beroepenonderzoek

Doelstellingen:

·       Sneller kunnen inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt
·       Kennis delen tussen sectorkamerleden en marktsegmentleden en andere relevante experts onderling
·       Inspiratie en bewustwording
·       Snellere besluitvorming mogelijk maken door meer interactie (meer dan alleen de huidige vergaderstructuur)

 

 

 

 

 


Het trendteam 

(Korte uitleg wie wij zijn als trendteam)


 

Cookie-instellingen