Wat willen we in 2019 bereiken in het beroepsonderwijs?

TOPIC GESLOTEN 

Op deze pagina kunt u stemmen over de doelen die u wilt bereiken in 2019. Een aantal thema's zijn al ingevuld en het is ook mogelijk om zelf een onderwerp aan te brengen. Via de rode knop kunt u uw stem uitbrengen en u kunt dit toelichten via het gesprekswolkje. De stemresultaten kunt u terugzien op ons platform. Deze stem mee pagina blijft tot 1 maart op onze community staan, we zullen daarna de resultaten delen op ons platform. Alvast vriendelijk dank voor uw deelname.

Stem mee!

 • De school als professionele, lerende organisatie

  16-01-2019 0 keer bekeken 0 reacties

  Een professionele onderwijsinstelling is gemotiveerd om te zorgen dat het onderwijs elk jaar een stukje beter wordt. Dit vraagt een klimaat waarin permanent leren en ontwikkelen binnen de onderwijsinstelling prioriteit is.

 • Grotere rol voor leven lang ontwikkelen

  16-01-2019 1 keer bekeken 0 reacties

  Docenten en leidinggevenden in het mbo maken zich zorgen over de toekomst van bepaalde groepen mbo-studenten, met name over studenten die een opleiding volgen in sectoren waar nu nauwelijks werk is dan wel waar naar verwachting veel werk zal verdwijnen.

 • Doelmatigheid: opleidingen aanbieden die beter zijn afgestemd op de arbeidsmarkt

  16-01-2019 0 keer bekeken 0 reacties

  Het mbo wil opleidingen aanbieden, die voldoende zijn afgestemd op de arbeidsmarkt.

 • Versterken van samenwerking regionaal, sectoraal en landelijk

  15-01-2019 0 keer bekeken 0 reacties

  Gezien de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt neemt de behoefte aan actualisering en innovatie van mbo-opleidingen toe om een goede aansluiting te houden tussen opleiding en beroepspraktijk.

 • Minder werkdruk voor docenten in het mbo

  15-01-2019 5 keer bekeken 0 reacties

  Onderzoek wijst uit dat de overgrote meerderheid van de mbo-docenten veel tot zeer veel werkdruk ervaart. Belangrijke knelpunten voor werkdruk hebben te maken met tijd en de taken die in de tijd moet worden uitgevoerd.

 • Versterken samenwerking bedrijfsleven met onderwijs (mbo én niet-bekostigde instellingen)

  15-01-2019 3 keer bekeken 0 reacties

  Er moet een aanbod komen dat beter aansluit op de behoeften en mogelijkheden van werkenden en anderen die zich willen ontwikkelen.

 • Beroepsonderwijs aantrekkelijk maken voor zij-instromers

  15-01-2019 6 keer bekeken 0 reacties

  Meer stimulering en aandacht voor diegenen met een zorgelijke positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Het zal voor velen van hen alleen maar zorgelijker worden.

 • Zijn er nog andere belangrijke thema's voor 2019?

  15-01-2019 5 keer bekeken 0 reacties

  Het is mogelijk om hier zelf een belangrijk onderwerp over veranderingen in het beroepsonderwijs voor 2019 te vermelden.